برچسبچند کالری در روز ورزش کنیم

کالری شماری| چگونه انرژی (کالری) مصرفی بدن خود را محاسبه کنیم؟

باید کالری شماری کنید. این کار مهم شما برای کاهش وزن است. برای رسیدن به وزن دلخواه باید در ابتدا بتوانیم انرژی مصرفی بدن را محاسبه کنیم و کالری شماری کنیم. در واقع باید بدانیم که روزانه چند کیلوکالری انرژی در بدن مصرف می‌شود...