برچسبچربی های ترانس

چربی های مضر| چربی های ترانس چه اثری بر سلامتی ما می گذارند؟

چربی های مضر چه چربی هایی هستند؟ آیا شامل چربی های ترانس می‌شوند؟ در این مقاله می‌پردازیم به این سؤال که چربی های ترانس کدام گروه از چربی‌ها هستند و چرا در گروه چربی های مضر هستند، در چه غذاهایی وجود دارند و اینکه چه نکاتی را...