برچسبطب دانشگاهی

طب مکمل (طب سنتی) در مقابل طب مدرن

طب مکمل – طب سنتی یا طب مدرن – پزشکی؟ کدام یک می‌تواند بشر را از دام بیماری‌های مهلک نجات دهد؟ روز به روز وضعیت بیماران در بیمارستان‌ها بدتر می‌شود. طب مدرن – پزشکی نمی‌تواند این همه بیماری را مهار کند. نه تنها بیماری‌های جسمی...