برچسبروانشناسی خوردن

مهم‌ترین دلیل چاقی: اعتیاد به خوردن

شما به خوردن اعتیاد دارید خوردن در وقت لازم و مقدار لازم از فتح قله‌ی اورست هم سخت‌تر است. هنگامی که اشتهای سر کش شما غیرقابل‌کنترل می‌شود، اراده‌ي فولادین نیاز است تا بتوان در مقابلش ایستاد. بسیاری حاضرند بمیرند ولی تغییر نکنند...