برچسبدرماندگی جنسی

سمینار اختلالات خلقی ۲

تیتر مباحث: ۱- پروژه‌ی T4 و قتل ۹۷۷۲ بیمار روانی ۲- درمان شناسی اختلالات خلقی از نگاه طب سنتی ۳-مدل کاپین در طبقه‌بندی اختلالات خلقی ۴- نوراستنی - هیستری و ضعف اعصاب ۵- ناکامی و درماندگی جنسی چگونه ما را افسرده می‌کند؟ ۶- مقدمه‌ی...