برچسببادرنجبویه

سمینار اختلالات خلقی ۳

تیتر مباحث: ۱- ۴ زمینه‌ی مهم در بروز اختلالات خلقی ۲- جان والبی و ۴۴ دزد نوجوان ۳- آیا می‌توان با خواب اصولی خلق را کنترل کرد؟ ۴- دو درمان طبیعی و ایرانی برای بی‌خوابی ۵- معرفی داروهای کم‌عارضه‌ی خواب‌آور ۶- شیدایی و هیجانات...