برچسباختلالات اضطرابی

سمینار اختلالات خلقی ۱

سمینار اختلالات خلقی ۱ سخنران: آرش بهلولی مدت زمان سمینار: ۱ ساعت تیتر مباحث: ۱- شما در کدام وضعیت خلقی هستید؟ ۲- آمار شیوع افسردگی و شیدایی در ایران چگونه است؟ ۳- ۴ ماده‌ی عصبی در تنظیم خلق ۴- معرفی یک داروی بسیار موثر در درمان...