برچسبآنتی ژن

مطالعه‌ی سیستم ایمنی بدن: درس ۱

سیستم ایمنی در  بدن چگونه کار می‌کند؟ سیستم ایمنی دقیقاْ چیست؟ در کدام قسمت از بدن واقع شده است؟ سیستم ایمنی یک نیروی نظامی بسیار قدرتمند در بدن است که وظیفه‌ی تامین امنیت سرٰتا‌سر بدن را به عهده دارد. به پاسخ جمعی و هماهنگ این...