برچسبآمار خودکشی

سمینار خودکشی – مهران خواجه زاده

آیا تا به حال اقدام به خودکشی کرده‌اید؟آیا به خودکشی فکر کرده‌اید؟ فیلیپ بودکین خالق نهنگ آبی در ۵۰ مرحله به قربانی‌ها کمک می‌کرد که خودشان را بکشند. چرا تمایل به خودکشی در دنیا انقدر زیاد است؟هشتگ خودکشیچرا مردم انقدر تمایل به...