برچسبآلرژی

مطالعه‌ی سیستم ایمنی: درس 2

بیماری‌های سیستم ایمنی چگونه ایجاد می‌شوند؟ با وجود سیستم ایمنی دلیل اصلی بروز بیماری در بدن چیست؟ چرا گاهی سیستم‌ایمنی که وظیفه‌ی دفاع و بهبودی فرد در بیماري‌را دارد، گاهی خودش دچار اختلال می‌شود؟ پاسخ‌های ایمنی در بدن باید...