برچسبآترواسکلروز

چربی های مضر| چربی های ترانس چه اثری بر سلامتی ما می گذارند؟

چربی های مضر چه چربی هایی هستند؟ آیا شامل چربی های ترانس می‌شوند؟ در این مقاله می‌پردازیم به این سؤال که چربی های ترانس کدام گروه از چربی‌ها هستند و چرا در گروه چربی های مضر هستند، در چه غذاهایی وجود دارند و اینکه چه نکاتی را...

چربی های خون و لیپوپروتئین ها (شیلومیکرون، VLDL ، LDL ، HDL)

چربی های خون چگونه در بدن جا‌به‌جا می‌شوند؟ چربی های خون در بسته‌های گردشی در خون به نام لیپوپروتئین قرارگرفته‌اند و از طریق خون به نقاط مختلف بدن منتقل می‌شوند. افزایش غیرطبیعی چربی های خون خطرناک است و می‌تواند منجر به...