عضویت طلایی

الگوریتم چربی سوزی- درس ۳

چربی سوزی و کاهش چربی اضافه
الگوریتم چربی سوزی درس ۳ برای دانلود کردن این پادکست ۳۰ دقیقه‌ای ابتدا باید عضویت طلایی را خریداری کنید. توزیع چربی شکل‌های مختلفی در بدن دارد. شایع‌ترین شکل چربی دو شکل سیبی‌شکل و گلابی‌شکل است. مردها با دریافت چربی اضافیapple shaped  یا سیبی‌شکل می‌شوند و خانم‌ها با دریافت چربی اضافی گلابی‌شکل یا pear-shaped  می‌شوند. اشکال دیگر […]
برای دسترسی به این محتوای ارزشمند باید عضویت طلایی را خریداری کنید.

تنها یک قدم دیگر تا دانلود 
ایبوک مقاله‌ی شماره‌ی ۱ 

ایمیل خود را در باکس سفید رنگ در قسمت زیر وارد کنید تا فایل ایبوک را برایتان ایمیل کنم.
ایمیل خود را این قسمت وارد کنید.
دانلود فایل ایبوک ۱
close-link