آموزش تغذیه

آزمون پروتئین شناسی| شما از پروتئین ها چه قدر می‌دانید؟

آزمون پروتئين شناسی

این آزمون برای افرادی طراحی شده است که مقالات رژيم غذایی حاوی پروتئین، پروتئین ها و چربی سوزی و چند مقاله‌ی دیگر را مطالعه کرده‌اند؛ و یا می‌خواهند دوره‌ی پروتئین ها و متابولیسم آن ها را بگذرانند. این آزمون حاوی اطلاعات بسیار ساده اما جالبی است که در قالب سوال مطرح شده است. امتیازات شما شرکت‌کننده‌گان در چارت زیر آزمون ثبت خواهد شد.
[WpProQuiz 4]
[WpProQuiz_toplist 4]

درج دیدگاه

تنها یک قدم دیگر تا دانلود 
ایبوک مقاله‌ی شماره‌ی ۱ 

ایمیل خود را در باکس سفید رنگ در قسمت زیر وارد کنید تا فایل ایبوک را برایتان ایمیل کنم.
ایمیل خود را این قسمت وارد کنید.
دانلود فایل ایبوک ۱
close-link