بیوشیمی پادکست های آموزشی تغذیه فیزیولوژی

اثر هورمون های درون ریز بر پروتئین ها

نوشته شده توسط آرش بهلولی

برای دانلود و گوش کردن به این پادکست آموزشی روی تصویر زیر کلیک کنید.

لینک دانلود پادکست اثر هورمون ها بر پروتدین ها

اثر هورمون های درون ریز بر پروتئین ها

جواب سوالات زیر را از با توجه به پادکست آموزشی ارائه شده پیدا کنید

1- کدام یک از هورمون های زیر در شرایط استرس و التهاب افزایش می یابد؟
تستوسترون
تیروکسین
پاراتورمون
کورتیزول

2- اگر ذخایر قند و چربی سلول ها کاهش یابد…
سطح انسولین درخون کاهش می یابد
سطح کورتیزول در خون افزایش می یابد
ترشح تیروکسین باعث کاهش مقادیر پروتئین سلولی می شود
ترشح هورمون رشد باعث افزایش پروتئین پلاسمایی می شود

3- همه ی هورمون های زیر اثر افزایشی بر مقدار پروتئین بافتی دارند به جز…
هورمون رشد
کورتیزول
تستوسترون
استروژن

4- هورمون جنسی تستوسترون در آقایان، باعث افزایش توده ی عضلانی و استخوانی به مقدار____ می شوند.
10 تا 20 درصد
20 تا 30 درصد
20 تا 40 در صد
30 تا 50 درصد

5- هورمون رشد در کدام یک از اعمال زیر هیچ نقشی ندارد؟
افزایش پروتئین پلاسمایی
افزایش انتقال اسیدآمینه به درون سلول
افزایش بیان ژن
افزایش پروتئین بافتی

5 دیدگاه

درج دیدگاه